PETERSBURSKA AKADEMIA NAUK

ob. Rosyjska Akademia Nauk

założona 1724 jako Akad. Nauk i Sztuk Pięknych, potem Ces. Akad. Nauk, 1925-91 Akad. Nauk ZSRR - czołowy ros. ośr. naukowy zrzeszający uczonych ros. (M.W. Łomonosow, A.M. Butlerow, P.L. Czebyszew, M.W. Ostrogradski, I.P. Pawłow i in.) oraz zagr. (m.in. D. Bernoulli, L. Euler, H.F.E. Lenz, O. Struwe); po 1917 liczne nowe inst., potem przekształcane w akad. republikańskie; 1934 przeniesiona do Moskwy (1936 przyłączenie Akad. Komunistycznej, zał. 1918); po II wojnie świat. rozwój, zwł. badań chem., fiz., kosmicznych i matematycznych; 1970/80 zatrudniała ok. 40 tys. osób w ok. 250 instytutach. Z Polaków czł. P.A.N. byli król Stanisław August Poniatowski, J.A. Załuski, J. Śniadecki, S.B. Linde, J. i S. Potoccy, S. Kierbedź, L. Cienkowski, A. Brückner, T. Zieliński, J. Baudouin de Courtenay, H. Sienkiewicz, O. Balzer, J.M. Rozwadowski, M. Skłodowska-Curie, W. Kotwicz, B. Dybowski, J. Dembowski, J. Groszkowski, T. Kotarbiński, K. Kuratowski i in.

Reklama

Powiązane hasła:

PALLAS, HESS, SZACHMATOW, PETERSBURG, CZERSKI Jan, IPATJEW, DASZKOWA Jekatierina Romanowna Woroncowa, OLDENBURG, SUCHOWO-KOBYLIN, WOJEJKOW

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama