"SERBIA"

oddział kobiecy więzienia śledczego (Pawiaka) w Warszawie, przy ul. Dzielnej; budynki "S". wybudowano 1877-78, podczas wojny ros.-tur. zw. serbską i przez kilka miesięcy pełniły one funkcję szpitala wojskowego; kobiety osadzano tu od czasów carskich, także więźniarki polit.; podczas okupacji niem. mieścił się tam oddział kobiecy, którym poddawano więźniarki; VIII 1944 (podczas powstania w-wskiego) obiekty "S" (podobnie jak resztę Pawiaka) Niemcy wysadzili w powietrze.

Reklama

Podobne hasła:

  • Serbia, opuścić Serbię, prowadzić...
  • Serbia, w średniow. królestwo...
  • SERBIA, właśc. Republika Serbii,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama