Reklama

ZBIERACTWO

jedna z najstarszych form aktywności gosp. człowieka, polegająca na zbieraniu płodów dziko rosnących roślin; typowe dla dolnego ; występowało zazwyczaj łącznie z łowiectwem i rybołówstwem, wiązało się z podziałem pracy wg wieku i płci; zachowało się do czasów obecnych w najprymitywniejszych społecznościach (Buszmeni, Pigmeje, Patagończycy).

Reklama

Powiązane hasła:

ERTEBLLE, KAPSKA KULTURA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama