Reklama

APOSTAZJA

w Kościele kat. odstępstwo lub całkowite odejście od wiary, porzucenie kapłaństwa, wystąpienie z zakonu; często pociąga za sobą ekskomunikę.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama