Reklama

APOSTOLAT ŚWIECKICH

działalność rel. i społ. katolików świeckich stawiająca sobie za cel chrystianizację życia; zapoczątkowana w XIX w. rozwinęła się zwł. po II Soborze Watykańskim, który podkreślił jej znaczenie; przejawem m.in. Akcja Katolicka i związane z nią świeckie organizacje i instytucje o krajowym lub międzynar. charakterze.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama