Reklama

AUTOKEFALIA

system organizacyjny Kościoła prawosławnego polegający na niezależności jego Kościołów lokalnych od zagranicznego zwierzchnictwa władz duchownych (takiego jak w katolicyzmie władza papieska); istnieje 14 Kościołów autokefalicznych, których zwierzchnikami są metropolici lub patriarchowie; podlegają one patriarsze Konstantynopola jedynie w sprawach kanonicznych, natomiast w adm.-kościelnych zachowują autonomię.

Reklama

Powiązane hasła:

EGZARCHA, POLSKI AUTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, PRAWOSŁAWIE, SAWA NEMANIĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama