Reklama

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO

grupa wyznaniowa, założona w 1878 w USA przez Ch.T. Russela; doktryna opiera się na wierze w bliskie powtórne przyjście Chrystusa, który przed końcem świata ustanowi na Ziemi tysiącletnie królestwo z powstałymi z martwych świętymi; 1913 nastąpił rozłam wśród B.P.S., wyodrębniła się grupa Świadków Jehowy; obydwa Kościoły reprezentowane w Polsce.

Reklama

Powiązane hasła:

ŚWIADKOWIE JEHOWY, PROTESTANTYZM, ANTYTRYNITARYZM

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama