Reklama

CISIOJANUS

cyzjojan

rodzaj dawnego wierszowanego kalendarza kośc., w kolejności dni podawał początkowe zgłoski najważniejszych świąt kośc.; znany w późnośredniowiecznej Polsce, Czechach i Niemczech.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama