Reklama

FRANCISZKANIE

bracia mniejsi, minoryci

katolickie zgromadzenie zakonne, zał. 1209 przez św. Franciszka z Asyżu; reguła zakonna (wersja ostateczna 1223) zawiera nakaz ubóstwa i miłości bliźniego oraz umiłowania natury; 1274 na tle sporów o regułę zakonną i pojęcie ubóstwa od f. odłączyli się bernardyni (obserwanci), od tych z kolei reformaci (1532) i kapucyni (1619); żeński odpowiednik f. to klaryski; w Polsce f. pojawili się 1237 (Kraków).

Reklama

Powiązane hasła:

TWARDOWSKI, SAN LUĺS POTOSĺ, FISHTA Gjergj, SZKOŁA FRANCISZKAŃSKA, SANKT PÖLTEN, ODORYK Z PORDENONE, KAPUCYNI, SPIRYTUAŁOWIE, NAPIÓRKOWSKI, WIECZERNIK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama