Reklama

KAINICI

czciciele Kaina, członkowie sekty gnostyckiej działającej w II w.; nauczali, że Judasz posiadł umiejętność przewidywania przyszłości, stąd wydał Jezusa Chrystusa, gdyż uważał, iż będzie to lepsze dla ludzkości; doktryna zawarta w księdze apokryficznej Wniebowzięcie świętego Pawła; do poglądów k. nawiązywał odłam XIX-wiecznej masonerii, uważając, iż Kain i jego potomkowie są ofiarą niesprawiedliwości Stwórcy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama