DEMODULACJA

detekcja

proces odtwarzania, po stronie odbiorczej, sygnału stanowiącego nośnik informacji, a użytego po stronie nadawczej do zmodulowania przebiegu nośnego; d. jest procesem odwrotnym modulacji. Sposób i technika d. uzależnione są od sposobu zmodulowania przebiegu nośnego.

Reklama

Powiązane hasła:

MODULACJA, MODULACJA, DYSKRYMINATOR, ANALOGOWA TECHNIKA, DETEKCJA, DEMODULATOR, PRZECIWSOBNY UKŁAD

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama