AMBITUS

(muz. 2)

w systemie skal kościelnych zakres oktawy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama