Reklama

"CEPELIA"

Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego

istniejące od 1949 zrzeszenie spółdzielni upowszechniających artyst. twórczość lud., przemysł i rzemiosło artyst.; koordynuje działalność spółdzielni artyst. w całej Polsce; posiada sklepy w kraju i za granicą; sprawuje mecenat nad twórcami ludowymi, zespołami folklorystycznymi itp., organizuje Targi Sztuki Ludowej; położyła spore zasługi w podtrzymaniu tego nurtu twórczości, niekiedy oskarżana o jego komercjalizację; od 1990 występuje jako Fundacja "C." - Polska Sztuka i Rękodzieło.

Reklama

Powiązane hasła:

, ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI PRZEMYSŁU LUDOWEGO i ARTYSTYCZNEGO, SZCZEPANOWSKA-MIKLASZEWSKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama