"Literatura na Świecie"

miesięcznik poświęcony lit. obcej, wyd. w Warszawie od 1971, na swych łamach publikuje przekł. lit. współcz. i dawniejszej, omawia ważniejsze utwory i zjawiska lit. na świecie, przedstawia recepcję lit. obcej w Polsce i pol. w świecie. Początkowo ukazywały się numery monograficzne, z czasem portretowane były indywidualności twórcze oraz omawiane tematy charakterystyczne dla współcz. piśmiennictwa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama