BÉZOUTA TWIERDZENIE

twierdzenie dotyczące dzielenia wielomianu W(x) = a0xn + a1xn-1 + ... +an-1x + an przez dwumian x - a, mówiące, że reszta z tego dzielenia jest równa W(a), mamy zatem W(x) = (x - a)V(x) + W(a); wniosek z t.B. jest następujący; liczba a jest pierwiastkiem W(x) wtedy i tylko wtedy gdy W(x) jest podzielny przez (x - a); nazwa od nazwiska franc. matematyka É. Bézouta.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama