Reklama

VAN DER WAALSA RÓWNANIE

termodynamiczne równanie stanu gazu rzeczywistego wiążące ciśnienie p, temperaturę T oraz objętość v: (p-a/v2)?(v-b)=RT, gdzie R - stała gazowa, a, b - stałe; r.V.d.W. uwzględnia skończone rozmiary cząsteczek gazu (stałą b) oraz oddziaływanie między tymi cząsteczkami (człon a/v2); dobrze opisuje gaz rzeczywisty przy małym ciśnieniu i wysokich temperaturach.

Reklama

Powiązane hasła:

STANU RÓWNANIE, VAN DER WAALS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama