CHEMORECEPTORY

receptory organizmu wrażliwe na bodźce chemiczne; m.in. receptory smakowe i węchowe, glukoreceptory wątroby i podwzgórza, a także receptory reagujące na zmianę składników osocza.

Reklama

Powiązane hasła:

INTERORECEPTORY, FEROMONY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama