DEBRÉ Robert

(1882-1978)

francuski pediatra, ojciec Michaela; prof. bakteriologii uniw. w Paryżu, od 1940 prof. Kliniki Dziecięcej tamże; czł. franc. Akad. Nauk, franc. Akad. Medycyny, od 1959 czł. PAN; autor prac z zakresu chorób zakaźnych dzieci, immunologiihigieny; opisał m.in. zespół D. i inne zespoły chorobowe nazwane od jego imienia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama