DEONTOLOGIA

termin stworzony przez J. Benthama dla określenia utylitarystycznej teorii powinności. Obecnie d. oznacza zespół obowiązków, powinności i zakres odpowiedzialności wynikających ze statutu lub zwyczaju przyjętego dla określonej grupy zawodowej, daje praktyczne wskazówki w zakresie spełnianych obowiązków zawodowych, podkreślając ich moralny charakter. Deontologia LEKARSKA, etyka lekarska - zespół zasad moralnych, które powinny kierować postępowaniem lekarza w stosunku do chorych i kolegów lekarzy; termin zastosowany po raz pierwszy w uchwalonym na X Zjeździe Lekarzy i Przyrodników (Lwów 1907) Kodeksie deontologii lekarskiej. Tą samą nazwą deontologia lekarska posłużył się następnie związek lekarzy francuskich wprowadzając 1945 przepisy postępowania dla swoich członków.

Reklama

Powiązane hasła:

ETYKA LEKARSKA, SAWICZEWSKI, KIELANOWSKI

Podobne hasła:

  • etyka, (gr. thikós - zwyczajny,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama