KARDIOCHIRURGIA

dział wyodrębniony z chirurgii, zajmujący się operacyjnym leczeniem ; początkowo leczenie wrodzonych i nabytych wad serca, w miarę rozwoju k. zakres jej ingerencji coraz bardziej powiększa się, aż do dokonanej 1967 po raz pierwszy operacji przeszczepienia serca (Ch. Barnard), która stanowiła punkt zwrotny w rozwoju k.; burzliwy rozwój k. związany jest z wynalezieniem i zastosowaniem aparatu do krążenia pozaustrojowego. Obecnie prócz leczenia wad wrodzonych i nabytych serca częstym zabiegiem kardiochirurgicznym jest leczenie operacyjne niewydolności wieńcowej przez omijanie zwężonego miejsca w tętnicy wieńcowej (by-pass).

Reklama

Powiązane hasła:

BARNARD Christiaan, RELIGA, DEFIBRYLACJA ELEKTRYCZNA, CRAFOORD Clarence, DYBICKI Jerzy, BROSS Wiktor, DZIATKOWIAK Antoni, RICHARDS, BORZYMOWSKI Jan, TORAKOCHIRURGIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama