BAKTERIOLIZA

zjawisko rozpuszczania się komórek bakteryjnych zachodzące wewnątrz organizmu (ustroju) lub poza nim, wskutek działania czynników biol. (m.in. enzymów), chem. (np. antybiotyków) lub fiz. (np. hipotoniczność środowiska); także dzięki działaniu - swoistych dla danych bakterii - przeciwciał, tzw. bakteriolizyn.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama