ENDOSKOPIA

^wziernikowanie^^

ogół metod diagnostycznych i leczniczych polegających na oglądaniu jam i przestrzeni ciała za pomocą endoskopu, urządzenia zaopatrzonego w układ optyczny i oświetlający, zbudowanego w sposób umożliwiający wprowadzenie go do jamy ciała lub wnętrza narządu; e. oskrzela to bronchoskopia, e. przełyku- ezofagoskopia, e. żołądka- gastroskopia, e. pęcherza moczowego- cystoskopia, e. odbytnicy- rektoskopia, e. jelita grubego - kolonoskopia, e. jamy brzusznej - laparoskopia, e. jamy opłucnowej - pleuroskopia; ogromny rozwój e. umożliwiło zastosowanie włókien szklanych (światłowodów i obrazowodów), co pozwoliło na skonstruowanie giętkich instrumentów umożliwiających wziernikowanie miejsc i odcinków narządów niedostępnych do zbadania instrumentem sztywnym; w ostatnich latach rozwinęła się także e. operacyjna, czyli metoda dokonania zabiegu chirurgicznego bez otwierania jamy ciała bądź narządu, a jedynie przy użyciu endoskopu i narzędzi chirurgicznych wprowadzonych przez endoskop; obecnie e.o. pozwala na operacje do niedawna dokonywane wyłącznie drogą szerokiego otwarcia, np. jamy brzusznej.

Reklama

Powiązane hasła:

ŚWIATŁOWÓD, FIBEROSKOP, ENDOSKOPIA, WZIERNIKOWANIE, ENDOSKOPIA

Podobne hasła:

  • MEMS, systemy mikroelektromechaniczne,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama