AGRAMATYZM

niezdolność do prawidłowego budowania form gramatycznychzdań; objaw niedorozwoju lub schorzeń ośrodkowego układu nerwowego; u dzieci objaw fizjologiczny.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama