ASTMA

dychawica oskrzelowa

istotą tej choroby jest napadowy skurcz oskrzeli; choroba o podłożu uczuleniowym (alergicznym), objawiająca się dusznością wydechową, kaszlem, świszczącym oddechem, obrzękiem błony śluzowej; rozróżnia się: a. Koppa - wywołaną zakażeniem wirusowym, poprzedzanym ostrym nieżytem nosa; a. sercową, czyli duszność napadową, występującą najczęściej w nocy, spowodowaną gł. niewydolnością lewej komory serca; a. wewnątrzpochodną, wywołaną alergenem, który dostał się do organizmu drogą wziewną lub pokarmową; w leczeniu stosuje się środki rozkurczające oskrzela.

Reklama

Powiązane hasła:

SALBUTAMOL, ALERGOLOGIA, AUTOHEMOTERAPIA, ASTMOPENT, SZCZEKLIK, PSYCHOSOMATYCZNE CHOROBY, IMMUNOLOGICZNE CHOROBY, ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, SALICYLANY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama