MIANOWSKI

Józef (1804-79)

Reklama

lekarz fizjolog i chirurg, prof. Akad. Med.-Chirurgicznej w Wilnie i uniw. w Petersburgu (jednocześnie lekarz naczelny II Szpitala Wojsk Lądowych i lekarz dworu cesarskiego), 1862-69 rektor Szkoły Gł.; zdobył popularność jako lekarz praktyk i przyjaciel młodzieży, szczególnie w okresie swej działalności w Warszawie; dla uczczenia jego pamięci założono w Warszawie Kasę im. Mianowskiego.

Powiązane hasła:

KASA IM. MIANOWSKIEGO, POLSKA. NAUKA. PO 1831

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama