ABASSI

w wierzeniach ludów zamieszkujących Nigerię mąż Atai (symbolizującej los), z którą spłodził dwoje dzieci; te po osiągnięciu pełnoletniości uciekły na ziemię. Bóg chciał je zgładzić, bojąc się, że potomstwo spłodzi jego morderców, jednak małżonka przekonała go, mówiąc że pierwsi ludzie na ziemi nie znają seksualności. Stało się inaczej i wnukowie A. i Atai zaczęli się mnożyć; poznali także zasady uprawy roślin, mogąc się wyżywić bez pośrednictwa bóstw; za karę Atai zesłała pierwszym mieszkańcom ziemi śmiertelność oraz skłonność do waśni i tym samym wojen.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama