AMALTEA

Amalteja

(mit. gr.) nimfa, która zaopiekowała się Zeusem ukrytym przez matkę Reę przed żarłocznością ojca Kronosa; w dowód wdzięczności Zeus podarował jej róg kozy, której mlekiem był karmiony zapewniając, że róg ów zawsze będzie napełniony zgodnie z jej życzeniem (stąd określenie róg obfitości). W innej wersji mitu imię kozy, której mlekiem karmiony był Zeus w okresie niemowlęcym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama