AMFION I ZETOS

(mit. gr.) bliźniacy, synowie Zeusa i królewny tebańskiej Antiopy; skrzywdzeni w dzieciństwie przez stryja Likosa stanęli w obronie Antiopy i pomścili jej krzywdę obejmując rządy w Tebach; Amfion, muzyk i poeta, posiadał nadzwyczajne zdolności gry na lirze (ofiarowanej mu przez Apollona), dzięki czemu oczarował grą kamienie, które same mu się ułożyły w mur o siedmiu bramach; jako mąż Niobe, z którą miał 7 synów i 7 córek, po utracie wszystkich dzieci z rozpaczy odebrał sobie życie; Zetos - rolnik i żołnierz - ożenił się z Aedon, która zazdrościła Niobe licznego potomstwa i próbując zabić jej najstarszego syna - omyłkowo zabiła własnego; dla starożytnych uosabiali dwie strony natury ludzkiej: refleksyjną (Amfion) i praktyczną (Zetos).

Reklama

Powiązane hasła:

ARGONAUCI, ZETOS, BYK FARNEZYJSKI

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama