Reklama

MAAT

Mayet

w panteonie bóstw starożytnego Egiptu personifikacja ładu i prawa, córka Re (boga słońca), żona Totha (boga mądrości); podczas "sądu Ozyrysa", gdzie waży się serce umarłego, aby ocenić jego wiarę i prawość, to Maat trzyma wagę; kroczy w orszaku Ozyrysa, ukochana przez wszystkich bogów, jako nosicielka ich podstawowych ideałów; w sensie abstrakcyjnym Maat jest boskim porządkiem świata ustanowionym w chwili stworzenia, który odnawia się za każdym wstąpieniem na tron egipski nowego boga-króla; idea uosobiona w Maat przetrwała do końca istnienia starożytnego Egiptu.

Reklama

Powiązane hasła:

TEFNUT, SĄD OZYRYSA, MAAT, MAYET

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama