Reklama

ABSORPCJA ATOMOWA

metoda chem. analizy ilościowej; polega na pomiarze charakterystycznego dla danego pierwiastka stopnia pochłaniania wiązki promieniowania; wartość a.a. jest proporcjonalna do liczby atomów danego pierwiastka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama