Reklama

ACHMATOWICZ Osman

(1899-1988)

chemik organik; prof. Uniw. W-wskiego i Politechniki Łódzkiej, czł. PAU i PAN; zajmował się chemią alkaloidówterpenów, syntezą org.; 1964 nagroda państwowa I stopnia.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama