ACYDOLIZA

proces rozkładu estrów pod wpływem mocnych kwasów beztlenowych; wykorzystywany do oznaczenia grup metoksylowych lub etoksylowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama