Reklama

AHNIGHITO

największy meteoryt przechowywany w zbiorach muzealnych o masie ponad 34 ton; znajduje się w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama