Reklama

AKCEPTOR

(fiz.)

zaburzenie sieci krystalicznej półprzewodnika, który w warunkach wzbudzenia termicznego lub optycznego wiąże elektron z pasma walencyjnego, pozostawiając w tym paśmie dziurę umożliwiającą przewodnictwo typu p; a. mogą być defekty sieci krystalicznej: atom domieszki, luka (wakans), dyslokacja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama