Reklama

AKRYLANY

CH2=CHCOOR

estry kwasu akrylowego; monomery łatwo polimeryzujące pod wpływem światła, ciepła, nadtlenków; używane w produkcji polimerów, a także szkła organicznego.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama