Reklama

AKRYLOWY ALDEHYD

akroleina, propenal, CH2=CH-CHO

najprostszy aldehyd nienasycony; ciecz bezbarwna, trująca, o przykrej duszącej woni; temp. wrzenia 52,5°C; rozpuszczalny w wodzie, alkoholu i eterze; nietrwały, łatwo polimeryzuje; stosowany do otrzymywania alkoholu allilowego, gliceryny oraz do produkcji tworzyw sztucznych, barwników, środków farmaceutycznych.

Reklama

Powiązane hasła:

PROPENAL, ALLILOWY ALKOHOL, AKROLEINA

Podobne hasła:

  • ALDEHYDY, (alifatyczne i aromatyczne)...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama