AKSONOMETRIA

perspektywa równoległa dział geometrii wykreślnej zajmujący się sposobami przedstawiania figur przestrzennych na płaszczyźnie przy pomocy linii równoległych a nie zbiegających się (jak to ma miejsce w perspektywie zbieżnej); stosowana w rysunkach techn. (architektonicznych, budowlanych, mechanicznych); obecnie wypierana przez animacje komputerowe.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama