Reklama

AKTUARIALNA MATEMATYKA

dział matematyki stosowanej obejmujący zagadnienia związane z działalnością towarzystw ubezpieczeniowych: kalkulacja składek ubezpieczeniowych i rezerw finansowych, konstruowanie tablic trwania życia, problemy związane z ubezpieczeniami majątkowymi i reasekuracją oraz zasady inwestowania środków finansowych; m.a. oparta jest o metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, a także teorię ryzyka i procesów stochastycznych; pierwsze tablice wymieralności (będące podstawą obliczania rent) opracował 1693 E. Halley na podstawie wrocławskich ksiąg parafialnych; 1929-39 działał Polski Inst. Aktuariuszy; 1991 zarejestrowano Pol. Stow. Aktuariuszy.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama