Reklama

AKTYWNOŚĆ POWIERZCHNIOWA

właściwość związków org. charakteryzująca się silnym obniżeniem napięcia powierzchniowego roztworów, zwł. wodnych; nie zależy od stężenia dodawanego do rozpuszczalnika związku.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama