Reklama

AKWAMETRIA

metoda oznaczania zawartości wody w substancjach (rozpuszczalnikach organicznych, produktach spoż. czy suszach roślinnych) przy użyciu odczynnika Fischera lub podobnych; podczas pomiarów wykorzystuje się zachodzącą tylko w obecności wody reakcję między jodem i dwutlenkiem siarki; stosowana od 1935.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama