Reklama

ALEKSANDROW Pawieł S.

(1896-1982)

matematyk ros.; prof. uniw. w Moskwie, czł. Akad. Nauk ZSRR i PAN, prezes Moskiewskiego Tow. Matematycznego; współtwórca moskiewskiej szkoły topologicznej; gł. praca Topologie.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama