Reklama

ALGORYTM

dokładny schemat postępowania (rachunkowego, konstrukcyjnego, itp.) prowadzący do rozwiązania określonego problemu (zadania); a. określa czynności do wykonania, kolejność działań oraz dane (obiekty), na których będą one wykonywane; a. może być całkowity lub częściowy, numeryczny (operujący liczbami) i nienumeryczny, sekwencyjny (kolejność czynności określona jednoznacznie) lub niesekwencyjny (współbieżny); wykonawcą a. jest układ, który na polecenia reaguje ich wykonaniem (człowiek lub urządzenie automatyczne, np. komputer); w informatyce a. zapisany w języku programowania to program komputerowy.

Reklama

Powiązane hasła:

TURINGA MASZYNA, ALCHWARIZMI Muhammad ibn Musa, INFORMATYKA, PROGRAM, NUMERYCZNE METODY OBLICZEŃ, PROGRAMOWANIE, STRUKTURA DANYCH, JĘZYK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama