Reklama

ALICYKLICZNE ZWIĄZKI

cykliczne związki organiczne zawierające nasycone pierścienie węglowodorowe; pod względem właściwości podobne do odpowiednich związków acyklicznych; występują np. w ropie naft. i olejach eterycznych (terpeny); używane m.in. jako rozpuszczalniki i środki aromatyczne.

Reklama

Powiązane hasła:

ORGANICZNE ZWIĄZKI, KARBOCYKLICZNE ZWIĄZKI, WIELOPIERŚCIENIOWE ZWIĄZKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama