Reklama

ALIZARYNA

1,2-dihydroksy

9,10-antrachinon - jeden z najstarszych barwników, stosowany już w staroż. Egipcie, Grecji, Rzymie i Persji do barwienia tkanin; otrzymywany pierwotnie z korzenia marzanny farbiarskiej, ob. syntetycznie z antrachinonu; żółtopomarańczowa, krystaliczna substancja trudno rozpuszczalna w wodzie; temp. topn. 289°C, temp. wrzenia 430°C; barwnik zaprawowy, z metalami (Al, Fe, Cr) tworzy laki barwne (np. lak glinowy o pięknej czerwonej barwie odpornej na światło i wilgoć); stosowana jako pigment w syntezie barwników antrachinonowych, do farb w malarstwie artystycznym oraz jako wskaźnik pH.

Reklama

Powiązane hasła:

DIHYDROKSY, MARZANNA, ZAPRAWOWE BARWNIKI, ŁAGODZIŃSKI, PERKIN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama