Reklama

ALKANY

parafiny

nasycone węglowodory alifatyczne, łańcuchowe; związki organiczne o ogólnym wzorze CnH2n+2; tworzą szereg homologiczny najprostszego a. - metan, etan, propan, butan, itd.; duża bierność chem., odporność na działanie większości odczynników (nawet stężonego kwasu siarkowego i stopionego wodorotlenu sodu); a. zawierające 1-4 atomów węgla są gazami, 5-16 atomów węgla - cieczami, wyższe ciałami stałymi; a. posiadające 4 i więcej atomów węgla mogą mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony; są gł. składnikami ropy naft. i gazu ziemnego; stosowane jako składnik paliw i w syntezie organicznej.

Reklama

Powiązane hasła:

ALKOHOLE, HEPTAN, PARAFINY, ETER NAFTOWY, ALKINY, ALKANODIOLE, WAZELINA, FLUOROWCOALKANY, PROPAN, GAZOLINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama