Reklama

AMINOWANIE

reakcja wprowadzania grupy aminowej lub podstawionych grup aminowych -NHR i -NR2 do cząsteczki związku org. przez substytucję atomu wodoru lub grup funkcyjnych w danym związku albo przez przyłączenie amoniaku lub amin do związków nienasyconych; produktami a. są aminy.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama