Reklama

β-OKSYDACJA KNOOPA

wielostopniowy rozkład enzymatyczny kwasów tłuszczowych do acetylo-koenzymu A, który w cyklu Krebsa utlenia się do dwutlenku węgla i wody; w obu tych procesach następuje dostarczenie energii cieplnej i chem., potrzebnej do życia organizmom.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama