Reklama

ANION

jon ujemny; atomlub grupa atomów wykazująca ujemny ładunek elektr.; a. mają nadmierną liczbę elektronów w stosunku do liczby potrzebnych do zobojętnienia jądra; tworzą się np. podczas dysocjacji elektrolitycznej.

Reklama

Powiązane hasła:

TELLURKI, WIELOSIARCZKI, SELENKI, STRUSZYŃSKI, POWIERZCHNIOWO CZYNNE SUBSTANCJE, JON UJEMNY, JONOWY PROMIEŃ, ADDENDY, KRZEMIANY, JON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama