Reklama

ANTRACHINON

C14H8O2, 9, 10-dioksoantracen

związek organiczny z grupy chinonów; żółte słupki lub igły o gryzącym zapachu; temp. topn. 186°C, temp. wrzenia 380°C; sublimuje; półprodukt do syntezy barwników.

Reklama

Powiązane hasła:

ALIZARYNA, ANTRIMIDY, INDANTREN, ZAWIESINOWE BARWNIKI, DIOKSOANTRACEN, ANTRACEN, ŁAGODZIŃSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama