ANTROPICZNA ZASADA

koncepcja wiążąca fizyczne podstawy istnienia wszechświata z obecnością w nim istot rozumnych; w wersji zw. słabą z.a. zwraca uwagę na fakt, że warunki fizyczne wszechświata są ograniczone przez obecność w nim obserwatorów; wersja silna z.a., sformułowana 1974 przez B. Cartera, głosi, że we wszechświecie musiały zaistnieć takie warunki fizyczne, aby mógł się w nim pojawić obserwator; z.a. wskazuje, że drobna zmiana wartości niektórych parametrów fizycznych wszechświata wykluczyłaby z góry możliwość pojawienia się w nim życia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama